Regulamin sklepu internetowego idblock.pl
Obowiązuje od 26.10.2011 roku.

Sklep internetowy idblock.pl, działający pod adresem www.idblock.pl, prowadzony jest przez:
ID Block Systems sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy, z kapitałem zakładowym 5.000 PLN opłaconym w całości, nr NIP 5562749964, nr Regon 341200396.

Objaśnienia wstępne:

 • - pod pojęciem Sklep rozumie się sklep internetowy idblock.pl;
 • - pod pojęciem Klient rozumie się osobę dokonującą zakupów w Sklepie idblock.pl;
 • - pod pojęciem Regulamin rozumie się zbiór przepisów obowiązujących podczas składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie idblock.pl;
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sklep internetowy idblock.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.idblock.pl.
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.idblock.pl. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej do Klienta wysyłana jest wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
  3. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
   1. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep za pomocą poczty elektronicznej,
   2. w przypadku zamówień płatnych za pomocą systemu dotpay.pl (przelewy, karty kredytowe) – realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania przelewu lub w chwili autoryzacji karty kredytowej.
  4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę lub święta informacja ta zostanie przesłana w najbliższy dzień roboczy do godz. 15:00) i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
  6. Ilość towaru przeznaczona do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży jest ograniczona, a realizacja zamówień objętych daną formą sprzedaży następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów przeznaczonych na promocję lub podlegających wyprzedaży.
  7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Rodzaj wystawianego dokumentu (paragon fiskalny lub faktura VAT) określa kupujący przy składaniu zamówienia, przy czym domyślnie wystawiany jest paragon fiskalny.
  8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem za pomocą wiadomości e-mail.
  9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie. Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  10. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
  11. Zamieszczone na stronach Sklepu towary stanowią jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. W zakresie cen prezentowanych towarów obowiązują zasady określone w pkt. 3 ust. 2 Regulaminu sklepu internetowego idblock.pl.
  12. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia, co należy potwierdzić składając zamówienie w formularzu zakupowym Sklepu.
  13. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  14. Zamówienia w Sklepie są realizowane na terenie Polski, a poza jej granicami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków sprzedaży. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ochrona danych osobowych
  1. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez ID Block Systems sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. W innych przypadkach wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez klienta zgodnie z formularzem umieszczonym na stronie www.idblock.pl
  2. Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
  3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator Sklepu.
  4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@idblock.pl.
 3. Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  4. Koszty dostawy (jeżeli występują) zostaną uwzględnione w dokumencie fiskalnym. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, standardowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie: www.idblock.pl
 4. Czas realizacji zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji aż do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  2. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską S.A. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane z winy firmy kurierskiej lub poczty. Orientacyjny czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską oraz Pocztę Polską S.A. wynosi 2 dni robocze.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Formy płatności
   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  2. płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu dotpay.pl: należność jest uiszczona w momencie autoryzacji karty płatniczej,
  3. płatność przelewem bankowym na konto sklepu za pośrednictwem systemu dotpay.pl.
 6. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas dostawy, klient ma obowiązek złożyć reklamację w terminie 10 dni od daty dostawy. W przypadku np. gdy zakupiony produkt był uszkodzony to klient nie powinien odpakowywać produktu. W tym przypadku należy odesłać przesyłkę do magazynu sklepu w Inowrocławiu.
  2. W przypadku, gdy wady zakupionego towaru zostaną stwierdzone w trakcie użytkowania, Klient może: - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu,
  3. W odniesieniu do reklamacji towarów zakupionych przez konsumentów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
  4. W odniesieniu do towarów zakupionych przez Klienta nie będącego konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego , tj. art.556-576, 579.
  5. Prosimy o składanie reklamacji na druku formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. (druk do pobrania)
  6. Składając reklamacje Klient przesyła do Sklepu wypełnione i podpisane druki reklamacji, dokument stanowiący dowód zakupu oraz reklamowany towar przesyłką pocztową na adres 88-100 Inowrocław, ul. Kurowa 4.
  7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar może być przez Sklep odesłany na koszt Klienta lub odebrany w magazynie firmy mieszczącym się w Inowrocławiu przy ul. Kurowej 4 w zależności od wyboru Klienta.
 7. Zwroty zakupionego towaru
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
  3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nienoszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Klient zdjął opakowanie (np. folię chroniącą) lub plomby zabezpieczające towar.
  4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez Sklep na wskazane przez Klienta konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i odesłania towaru. Towar można też zwracać osobiście do magazynu mieszczącego się pod adresem 8-100 Inowrocław, ul. Kurowa 4.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Firma ID Block Systems Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu internetowego w ciągu dnia,
   2. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
   3. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
   4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci ID Block Systems Sp. z o. o., którzy chcą skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
   ID Block Systems Sp. z o. o.
   ul. Kurowa 4
   88-100 Inowrocław
   Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
  4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
  5. ID Block Systems Sp. z o.o. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
  6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodny z przepisami o właściwości przemiennej sądu.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym idblock.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu.